Jdi na obsah Jdi na menu
 


Princeznička na bále, poztrácela korále

V tomto tematickém bloku s využitím pohádek by měly děti získat tyto kompetence.

  1. Kompetence k učení:

- učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje

  1. Kompetence k řešení problémů:

- využívá fantazii, tvořivost a představivost při řešení problému

- nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu     

  1. Komunikativní kompetence:

- rozumí slyšenému, umí se vyjádřit, slovně reaguje, vede dialog

- dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)

  1. Sociální a personální kompetence:

- umí projevit citlivost a ohleduplnost k druhým, rozpozná nevhodné chování, nespravedlnost, agresivitu apod.

- v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku

  1. Činnostní a občanské kompetence:

- má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami

a normami, i co je s nimi v rozporu, a snaží se podle toho chovat

 

Příspěvky

II.třída

3. 4. 2019

 

IV. třída Princeznička na bále, poztrácela korále

21. 3. 2019

 

III. třída Princeznička na bále, poztrácela korále

21. 3. 2019