Jdi na obsah Jdi na menu
 


IV.třída Pohádkový les

15. 2. 2017

p1040568.jpg

Hádej, hádej, kampak půjdem dnes?

  Čeká na nás  pohádkový les!

Kdopak by se vlka bál?

 Půjdem ještě kousek dál.

  K perníkové chaloupce

    vede cesta do kopce.

 

Pohádky nás budou provázet zbývajícím zimním obdobím a děti poznají jejich různé formy – klasické, moderní i veršované, budeme poslouchat četbu z pohádkových knížek, sledovat pohádky filmové, animované…

ale také si pohádku samy zahrajeme – třeba maňásky, loutkami.

Princeznička na bále

poztrácela korále.

Její táta, mocný král,

Honzíka si zavolal:

„ Honzíku, máš namále,

přines nám ty korále!“

Honzík běžel za horu,

nakopal tam bramborů.

Vysypal je před krále:

 „ Nesu vám ty korále,

větší už tam neměli,

 snědli je už v neděli!“

Po jarních prázdninách - v úterý 28. února opět vyrazíme v maškarních kostýmech městem, vyrobíme si nástroje a uděláme si veselý 

MASOPUST!

Fydli, tydli bumtarata,

otevřete kmotře vrata!

Maškary k vám přišly, hej!

Začal masopustní rej!

 

Při hrách budeme procvičovat:   

 • barvy
 • geometrické tvary – kruh, čtverec, trojúhelník a obdélník
 • počet – do 10
 • pojmy více, méně, stejně
 • prostorovou orientaci – vpravo, vlevo, vzadu, uprostřed, pod, vedle…
 • hlásku na začátku i na konci slova
 • počet slabik ve slově
 • správné držení tužky!

Hry s kostkou rozvíjí početní představy.

           

Zkuste si doma zahrát hry pro rozvoj zrakového vnímání:

 1. Hádej co kreslím

Jeden hráč kreslí obrazec do vzduchu, ostatní hádají co je to.

Obměna – kreslí se na tabuli, do písku, do sněhu … kdo uhádne první?

 1. Co zmizelo

Nachystáme 6 drobných předmětů, pak přikryjeme šátkem a jeden předmět odstraníme. Po odkrytí děti hádají co chybí.

 1. Co se změnilo

Jedno dítě se schová za dveře a něco na sobě změní např. vyzuje se. Když se vrátí ostatní hádají – co se změnilo.

Obměna: předměty na stole, na okně, obrázky

 1. Kimova hra

Pod šátek připravíme 6-8 předmětů, šátek na 1 minutu odkryjeme, pak se děti pokusí jednoduše nakreslit ( protože neumí psát) co bylo pod šátkem.

Očekávané kompetence dítěte:

 1. Soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje krátký text.
 2. Využívá fantazii, tvořivost a představivost při řešení problému.
 3. Rozumí slyšenému, umí se vyjádřit, slovně reaguje, vede dialog.
 4. Umí projevit citlivost a ohleduplnost k druhým, rozpozná nevhodné chování, nespravedlnost, agresivitu apod.
 5. Má smysl pro povinnost ve hře, učení i práci, je odpovědný, váží si úsilí druhých.

      6. Má představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a co v rozporu.

Čteme dětem každý den pohádky.

ÚKOL: vzpomenou si děti, že májí za úkol nakreslit obrázek pohádky, kterou jim někdo přečetl a přinést do školky?