Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis do ZŠ a odklad školní docházky

7. 12. 2016
 
Upozorňujeme zákonné zástupce dětí na novelizovaná znění §36 a §37 školského zákona, zejména na ustanovení, kdy (nově) m.j.:
“Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.”
“Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.”
 
Další informace týkajících se změn v odkladech můžete nalézt zde: www.pppbruntal.cz/texty/scholarita06.html .
 
Rodiče, kteří budou mít zájem o vyšetření dítěte v PPP v Bruntále vyplní žádost o vyšetření dítěte, kterou si můžete vyzvednout ve třídě a vrátit zpět do MŠ do 14.února.
 
Doporučujeme všem rodičům předškoláků besedu o školní zralosti, která se uskuteční 8.února ve 14.30 hodin ve IV.třídě.