Jdi na obsah Jdi na menu
 


Prázdninový provoz

Na základě vyhlášky č.43/2006 Sb. o předškolním vzdělávání, § 3 odst.1 Vás upozorňuji na omezení a přerušení provozu Mateřské školy Vrbno pod Pradědem, Ve Svahu 578, okres Bruntál, příspěvkové organizace.

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ:

1.července – 5.srpna bude MŠ uzavřena 

(od 1.7.-21.7. zajišťuje provoz pro přihlášené děti MŠ Jesenická)

od 7.srpna – bude v MŠ omezený provoz

(z důvodu úklidu a oprav ve dvou třídách)

Školné za červenec činí 0 Kč a za srpen 360 Kč.

Děti, které jsou na prázdniny předem písemně omluveny neplatí žádné školné.

Na prázdninovou docházku do MŠ Jesenická je potřeba děti předem přihlásit do konce května.

Zápis dětí do MŠ Ve Svahu na prázdninovou docházku tj.v období od 7. – 25.srpna 2017.

Přednostně se přijímají děti z MŠ Jesenická, jejichž zákonní zástupci podají přihlášku v termínu do 31.května.

Tiskopisy si můžete vyzvednout předem ve třídách MŠ nebo vytisknout ze stránek školy.

Seznam přijatých dětí pod registračním číslem bude zveřejněn na stránkách školy a v MŠ Jesenická do 16.června 2017. Rozhodnutí si můžete v tomto termínu vyzvednout v ředitelně MŠ, popř. požádat o zaslání na e-mail.  Škola se naplňuje do počtu 50 dětí.         

Výše úplaty pro děti MŠ Jesenická činí 235 Kč a je splatná do 15.srpna.

Děti, které o prázdninách nenastoupí a nejsou předem písemně omluveny musí uhradit školné.

Odhlásit děti lze doručením zprávy do MŠ

nebo e-mailem: ms.vesvahu@seznam.cz, dostanete potvrzující zprávu.

Mateřská škola Vrbno pod Pradědem, Ve Svahu 578, okres Bruntál,

příspěvková organizace

č.j.: MŠ 174/2017

         dne: 19.června 2017

      

        Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání – oznámení rozhodnutí

        

Ředitelka Mateřské školy Vrbno pod Pradědem, Ve Svahu 578, okres Bruntál, příspěvkové organizace rozhodla podle ustanovení § 34 odst. 4 § 165odst. 2 písm. b) a § 183 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání  (školský zákon) a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, že vyhovuje všem žádostem o přijetí k předškolnímu vzdělávání doručených v termínu zápisu do MŠ:

Seznam uchazečů:

 

pořadové číslo

registrační číslo

(datum narození)

 

1.

100812

přijat/a

2.

180612

přijat/a

3.

150211

přijat/a

4.

220910

přijat/a

5.

140513

přijat/a

6.

240912

přijat/a

7.

300414

přijat/a

8.

051214

přijat/a

9.

10.10.12

přijat/a

 

Poučení:

Odůvodnění:

Rozhodnutí je vydáno na základě 8 podaných žádostí zákonným zástupcem dítěte v termínu zápisu k prázdninové docházce.Rozhodnutí si můžete vyzvednout osobně v ředitelně MŠ do 30.června nebo požádat o zaslání e-mailem.

Poučení :

Proti tomuto Rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne zveřejnění ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě prostřednictvím ředitelky školy.

Po marném uplynutí odvolací doby nabývá Rozhodnutí právní moci.                                                                           

Zveřejněno dne 19.června 2017 na stránkách školy: www.msvesvahu.estranky.cz a ve škole.

                                                                                           Magdalena Nováková, ředitelka MŠ