Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace k zápisu do MŠ

Ředitelka Mateřské školy Ve Svahu 578, Vrbno pod Pradědem vyhlašuje

zápis dětí do MŠ Ve Svahu pro školní rok 2018/2019

dne 15.května 2018 od 10.00 do 15.30 hodin

 

Tiskopisy si můžete vyzvednout předem ve třídách MŠ nebo vytisknout ze stránek školy: www.msvesvahu.estranky.cz, kde najdete podrobnější informace k zápisu i o škole.

Hlavní zásady pro přijímání dětí do MŠ :

Do MŠ se zapisují děti, které k 31.8.2018 dovrší 2 let a děti starší.

Předškolní vzdělávání je povinné pro dítě, které před datem 1. 9. 2018 dosáhlo pěti let a více a dosud nezahájilo povinnou školní docházku.

Zákonní zástupci odevzdají v tomto termínu ředitelce mateřské školy žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání s uvedením všech potřebných informací rozhodujících pro přijetí dítěte a evidenční list dítěte potvrzený pediatrem ( § 50 zákon č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví).

U dětí, které plní povinnou předškolní docházku potvrzení pediatra v evidenčním listu nevyžadujeme.

O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhoduje ředitelka mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího praktického lékaře pro děti  a dorost.

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem na stránkách školy a na dveřích ředitelny školy od 21.května do 31.května 2018, čímž se považují za oznámená. V tomto termínu si můžete „Rozhodnutí“ osobně vyzvednout, popř. Vám může být zasláno na e-mail.

Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání mimo termín zápisu popř. v průběhu školního roku, pouze pokud to umožňuje kapacita školy.

Mateřská škola má 40 volných míst, přednostně se přijímají děti k povinnému předškolnímu vzdělávání.

Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené právními  předpisy.

                                                              Magdalena Nováková, ředitelka MŠ

 

Doporučuji rodičům prostudovat si dokumenty školy - hlavně Školní řád, kde najdou důležité informace o organizaci vzdělávání.