Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vnitřní řád školní jídelny

3. 9. 2015

Vnitřní řád školní jídelny

 

 • Školní jídelna zabezpečuje stravování dětí a zaměstnanců Mateřské školy Vrbno pod Pradědem, Ve Svahu 576, okres Bruntál, příspěvkové organizace (závodní stravování dle vyhlášky č. 84/2005 Sb.,  o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými). 
 • Zákonní zástupci dětí pro přihlášení ke stravování odevzdají vyplněnou přihlášku ve stravovací kanceláři školní jídelny. Uvedené údaje jsou použity do matriky školní jídelny podle ustanovení § 2 vyhlášky č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 •  
 • Stravné lze platit v hotovosti u vedoucí ŠJ dle oznámení termínu v šatně dětí a na www stránkách školy. Bezhotovostní platby musí být připsány na účet mateřské školy do konce předcházejícího měsíce  číslo účtu:  35-9326500217/0100    stravné: V.S. 2111             
 • Opakované nezaplacení úplaty za školní stravování v termínu může být důvodem k ukončení docházky dítěte do mateřské školy.        
 • Vyúčtování - přeplatky v hotovosti se provádí k 31.12. a 30.8. kalendářního roku. Zákonní zástupci si přeplatky vyzvednou v hotovosti u vedoucí ŠJ v září a lednu         (v termínu placení), jinak  budou zaslány na číslo účtu uvedené v přihlášce ke stravování v následujícím měsíci. Řádně odhlášená strava bude odečtena v následujícím měsíci.
 • Podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, má dítě nárok na stravu v době pobytu v mateřské škole. 
 • Odhlašování ze stravy na jeden nebo více dní se provádí předem osobně nebo telefonicky na tel. 554 751 548, v den nepřítomnosti do 7.30 hodin pouze telefonicky nebo osobně.

 

 • Podmínky dietního stravování v MŠ:
 • Písemné vyjádření praktického lékaře (pediatra, dietologa), o jakou dietu se jedná (zpráva musí obsahovat, co konkrétně dítě nesmí )
 • Ze strany rodičů donesení náhradního jídla, které dítě může konzumovat (v uzavíratelné krabičce nebo v originálním kelímku se jménem dítěte – po předání je vše hned uskladněno v lednici)
 • Čestné prohlášení zákonných zástupců dítěte, že donášená jídla jsou zdravotně nezávadné, vždy čerstvá a že za jeho kvalitu zákonní zástupci dítěte zodpovídají.
 • V případě onemocnění (první den nemoci) si neodhlášený strávník může vyzvednout oběd do vlastních jídlonosičů (skleněné nádoby jsou zakázané). Výdej obědů do jídlonosičů je v době od 11 do 11:15 hod. Za neodebranou nebo včas neodhlášenou stravu se finanční nebo věcná náhrada neposkytuje.
 • Upozornění pro strávníky, kteří odebírají stravu do jídlonosičů - strava je určena pro přímou spotřebu, proto ji nelze uchovávat - vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných.
 • Strávník konzumuje zaplacenou porci v mateřské škole a nevynáší jídlo mimo vyhrazený prostor. Strávník je povinen seznámit se s provozním řádem a respektovat jednotlivé body.

 

 • Vydávání stravy :

přesnídávka  mezi 7.30 –  8.30 hodin

oběd od 11.30 – 12 dle rozvrhu jednotlivých tříd

     svačina 14.00 – 14.15

 

 • Strávníci jsou zařazeni do věkových skupin, pro které jsou stanoveny tyto finanční normativy:  

 

Cena stravného na den

strávníci

do 6 let

strávníci

od 7 let

přesnídávka

  7,- Kč

7,- Kč

svačina

  7,- Kč

7,- Kč

oběd

16,- Kč

16,- Kč

 

Vydala dne 31.srpna 2015                     Magdalena Nováková, ředitelka školy.